Goede Vrijdag-Pasen

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

aan het kruis de dood nabij,

Die voor mij het oordeel draagt,

Hij Die tot zonde wordt gemaakt.

Jezus leeft, is opgestaan,

Hij roept ons uit de dood vandaan.

Juicht want Hij, mijn Heere leeft,

Hij Die ons de toekomst geeft

Regels uit een lied van Sela: Zie hoe Jezus lijdt voor mij, tekst Hans Maat

Gun je jezelf

Wanneer je je hele leven en beleven

volledig met bezigheden doorbrengt

en geen ruimte meer voor bezinning hebt,

moet ik je hier dan om prijzen?

Ik prijs je er niet voor. Ik geloof dat niemand je zal prijzen,

die het woord van Salomo kent:

“Wie zijn bezigheden inperkt, krijgt wijsheid”.

Wanneer je geheel en al er voor allen zijn wilt,

Naar het voorbeeld van Hem die alles voor anderen is geworden

prijs ik je menselijkheid – maar alleen dan, wanneer ze vol en echt is.

Hoe kan je echter vol en echt mens zijn, wanneer je jezelf verloren hebt?

Want wat zou het je baten, wanneer je, naar het woord van de Heer

alles zou winnen, maar jezelf verliezen zou?

Ben je voor jezelf als een vreemde?

Ben je niet allen vreemd, wanneer je jezelf vreemd bent?

Ja, wie met zichzelf slecht omgaat, wie kan dan goed voor anderen zijn?

Denk er dus aan: gun je jezelf.

Ik zeg niet: doe het altijd, ik zeg niet doe het vaak, maar ik zeg:

doe het telkens weer een keer.

Wees er net als voor anderen ook voor jezelf,

of wees het tenminste voor alle anderen.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)